Hry sloty zdarma

 1. Automaty 5 Lions Online Zdarma: Vytvořte si účet v několika krocích
 2. Sazka Casino Bonus Codes 25 Euro - Symboly na válcích a pozadí jsou tvořeny různými barevnými drahokamy
 3. 20bet Casino No Deposit Bonus: Úspěšné přihlášení Fair Go casino Australia znamená, že jste vstoupili do světa skvělých Pokies Fair Go casino

Žádné stránky s vkladovými automaty 2023

Automaty Casino Zdarma
Dále, Aspire Global International LTD pravomoci a provozuje hry na této webové stránce, plně licencovaný operátor podle dálkových herních předpisů Malty
Automaty Katmandu Gold Online Zdarma
Lucky Dragons (Pragmatic Play) od Pragmatic Play byl představen světu hazardních her v srpnu 02, 2023
Bacchus club casino bylo otevřeno, ale bylo označováno jako nelegální kasino

Hrát kasino s jedním bonusem

Stírací Losy Online
Vaším cílem je písečná pláž, která se táhne na míle daleko, když si položíte nohy na lehátko a popíjíte lahodné koktejly, zatímco sledujete, jak surfaři jezdí na velkých vlnách v křišťálově čisté vodě, jak projíždějí luxusní jachty
Casino Bez Depozita
Sázky známé jako francouzské sázky jsou k dispozici ve většině kasin nabízejících Evropskou ruletu
Automaty Cai Shen Ye Online Zdarma

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Podmínky ochrany osobních údajů

 

 1. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Bc. Tereza Kovačovič IČ 67290027 se sídlem Buková 273, 267 01 Králův Dvůr, [2] zapsaná v Živostenském rejstříku, Beroun (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Buková 273, 267 01 Králův Dvůr

e-mail: tereza@lifedesignerka.cz

telefon: 777 307 713

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval/jmenoval[4]  pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou: [5] 

 

 1. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

 •   jméno a příjmení
 •   e-mailová adresa
 •   poštovní adresa
 •   telefon
 •  

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. [6] 

 

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 •   plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,[7] 
 •   splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 •   oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,[8] 
 •   Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. [9] 

Účelem zpracování osobních údajů je

 •   vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 •   plnění právních povinností vůči státu,
 •   zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. [10] 

Ze strany správce nedochází/dochází[11]  k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas. [12] 

 

 1. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle ….[13]  let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. [14] 

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

 1. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby[15] 

 •   podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
 •   zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 •   zajišťující marketingové služby.

Správce nemá/má[16]  v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.[17] 

 

 1. Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 •   poskytovatel služby Ecomail,
 •   poskytovatel služby Simpleshop,
 •   případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

 

VI.Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 •   právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 •   právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 •   právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 •   právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 •   právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
 •   právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. [18] 

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …[19] 

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.[20] 

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 30.6.2020

 

© Copyright - Life Design jóga a koučink s Terezou Kovačovič